- Akce a události

Spolupráce s průmyslem Akce a události

Jako společnost OKagencyZoom se specializujeme na poskytování reklamních služeb pro různá odvětví, včetně průmyslu akcí a událostí. Spolupracujeme s firmami z tohoto odvětví a pomáháme jim dosáhnout jejich cílů a úspěchů při pořádání různých akcí a událostí.

Strategické plánování událostí

Jednou z našich klíčových služeb je strategické plánování událostí. Pomáháme firmám z průmyslu akcí a událostí vytvořit efektivní strategie pro jejich akce, včetně stanovení cílů, cílového publika, rozpočtu a komunikačních kanálů. Společně s našimi klienty plánujeme každý detail události, aby byla úspěšná a nezapomenutelná pro účastníky.

Kreativní design a produkce

Ve spolupráci s firmami z odvětví akcí a událostí se zaměřujeme také na kreativní design a produkci. Pomáháme s vytvářením vizuální identity události, designem propagačních materiálů, výrobou reklamního materiálu a dalšími kreativními prvky. Naším cílem je vytvořit atraktivní a profesionální prezentaci události, která upoutá pozornost potenciálních účastníků.

Marketingová komunikace a propagace

V průmyslu akcí a událostí je klíčové mít efektivní marketingovou komunikaci a propagaci. Naši reklamní specialisté vytvářejí komplexní marketingové strategie pro naše klienty, zahrnující online a offline kanály. Pomáháme s tvorbou a správou webových stránek, sociálních médií, emailového marketingu, PR článků a dalších marketingových aktivit. Chceme zajistit, aby naše klienty našlo jejich cílové publikum a aby byly jejich akce a události co nejlépe propagovány.

Zajištění logistiky a technického vybavení

Pořádání akcí a událostí vyžaduje také správnou logistiku a technické vybavení. Spolupracujeme s firmami, které se specializují na poskytování logistických a technických služeb pro akce a události. Pomáháme našim klientům s výběrem správného místa pro akci, zajistíme dopravu a ubytování pro účastníky, a také s návrhem a pronájmem technického vybavení, jako jsou zvukové systémy, osvětlení, projekční zařízení atd.

Zpracování a vyhodnocování dat

Poskytujeme také služby zpracování a vyhodnocování dat pro naše klienty z průmyslu akcí a událostí. Pomáháme s analýzou účinnosti marketingových kampaní, měřením návštěvnosti událostí, hodnocením spokojenosti účastníků a dalšími analytickými úkoly. Na základě těchto dat můžeme společně s našimi klienty vylepšovat jejich akce a události pro ještě větší úspěch.

Věříme, že naše spolupráce s firmami z průmyslu akcí a událostí může pomoci těmto firmám nabídnout nezapomenutelné události a dosáhnout jejich obchodních cílů. Jsme připraveni pomoci s jakoukoli reklamní potřebou a zajistit, že naše klienty budou ve výsledku spokojeni.


V reklamní agentuře je každý projekt jako kreativní sněhová koule - čím více energie a nápadů vložíte na začátku, tím impresivnější bude finální výsledek. Paměťte si, že ve světě reklamy nejde jen o to být viděn, ale především o to být zapamatován.