- Péče o zvířata

Spolupráce s průmyslem Péče o zvířata s OKagencyZoom

Zajištění reklamních kampaní

Nabízíme komplexní reklamní služby pro firmy a organizace působící v odvětví péče o zvířata. Své zkušenosti a know-how využijeme k navrhování a realizaci efektivních reklamních kampaní, které pomohou posílit povědomí o značce a zvýšit její viditelnost na trhu. Společně vypracujeme strategii a zvolíme vhodné média a kanály, abychom oslovili cílovou skupinu a zvýšili povědomí o vaší organizaci nebo produktu.

Marketingová strategie a konzultace

Důkladně se seznámíme s vašimi cíli a potřebami a společně vypracujeme marketingovou strategii, která odpovídá vašemu odvětví. Pomůžeme vám identifikovat klíčové prvky, které pomůžou vaší organizaci vyniknout mezi konkurencí a přilákat zákazníky. Naše odborné poradenství vám umožní využít moderní marketingové techniky a strategie, které budou účinné při oslovování vaší cílové skupiny.

Branding a design

Vizuální stránka vaší značky je klíčová pro zaujetí zákazníků. S našimi týmem zkušených grafiků a designérů vytvoříme moderní a atraktivní designy, které budou odrážet unikátní hodnoty a poselství vaší organizace. Pomůžeme vám také s tvorbou firemního loga, vizuální identity a materiálů, které budou pevně spojeny se značkou vaší organizace. +

Sociální média a online marketing

V dnešní digitální době je kvalitní online přítomnost nedílnou součástí úspěšného podnikání. S našimi online marketingovými experti vám pomůžeme vytvořit a spravovat sociální média, jako jsou Facebook, Instagram a Twitter, a zajistíme, aby vaše zprávy a akce byly dostupné vašim fanouškům a potenciálním zákazníkům. Navrhneme a realizujeme také různé reklamní kampaně v online prostředí, které posílí povědomí o vaší organizaci a zvýší její viditelnost online.

Aktivity pro podporu ochrany zvířat

Jako součást naší spolupráce s firmami zabývajícími se péčí o zvířata se také angažujeme v různých aktivitách, které přispívají k ochraně a péči o zvířata. Podporujeme a zapojujeme se do charitativních akcí a kampaní, ve kterých se snažíme zvýšit povědomí o problematice a podpořit organizace, které se aktivně věnují záchranným projektům a péči o zvířata. Společně můžeme realizovat charitativní sbírky, dobrovolnické aktivity nebo společné projekty, které budou mít pozitivní vliv na ochranu zvířat. Spolupráce s firmami z odvětví péče o zvířata je pro nás velmi důležitá a věříme, že naše služby vám pomohou posílit povědomí o vaší organizaci a značce. Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat a rádi s vámi projednáme vaše konkrétní potřeby a cíle.


V reklamní agentuře je každý projekt jako kreativní sněhová koule - čím více energie a nápadů vložíte na začátku, tím impresivnější bude finální výsledek. Paměťte si, že ve světě reklamy nejde jen o to být viděn, ale především o to být zapamatován.