- Průmyslová odvětví

Zpracovatelský průmysl

Spolupráce s firmami ze zpracovatelského průmyslu nám umožňuje vytvářet a dodávat jejich reklamní materiály, které cíleně oslovují jejich zákazníky. Tímto způsobem pomáháme zpracovatelským firmám získávat a udržovat si loajální klientelu, zvyšovat povědomí o jejich značce a prodej jejich produktů.

Stavebnictví

Ve spolupráci se stavebními firmami se zaměřujeme na tvorbu reklamních kampaní zaměřených na různé aspekty stavebnictví. Naše služby mohou zahrnovat vytváření inzerce pro nové projekty, propagaci stavebních materiálů a dodávek, či reklamu na stavební firmy pro získávání nových zakázek.

Automobilový průmysl

Spolupráce s firmami z automobilového průmyslu je pro nás vzácnou příležitostí vytvářet atraktivní reklamní kampaně pro nejrůznější automobilové značky a modely. Naše služby v tomto odvětví mohou zahrnovat výrobu reklamních spotů, tvorbu tištěných materiálů a online reklamních kampaní, které pomáhají našim klientům oslovovat jejich cílovou skupinu.

Elektrotechnika a IT

Spolupracujeme také s firmami působícími v oblasti elektrotechniky a IT. Tvorba reklamy pro tyto firmy může zahrnovat propagaci jejich elektronických zařízení, software, IT služeb, produktů pro domácnost, nebo třeba i inteligentních technologií. Snažíme se vytvořit reklamní kampaně, které zdůrazní přínosy těchto produktů a služeb pro zákazníka.

Životní prostředí a energetika

Pro firmy z oblasti životního prostředí a energetiky můžeme vytvářet reklamní strategie a kampaně zaměřené na osvětu o udržitelném rozvoji, propagaci obnovitelných zdrojů energie, či šetření energií. Pomáháme tak našim klientům šířit povědomí o ochraně životního prostředí a jejich vlastních ekologických projektech.

Zákaznický servis a další průmyslová odvětví

Spolupracujeme i s firmami poskytujícími zákaznický servis a dalšími průmyslovými odvětvími, která mají potřebu oslovit své zákazníky. Naše služby mohou zahrnovat tvorbu reklamy zaměřené na zákaznickou podporu, marketingovou komunikaci s cílovou skupinou, propagaci nových produktů a mnoho dalšího.


V reklamní agentuře je každý projekt jako kreativní sněhová koule - čím více energie a nápadů vložíte na začátku, tím impresivnější bude finální výsledek. Paměťte si, že ve světě reklamy nejde jen o to být viděn, ale především o to být zapamatován.