- Videohry

Spolupráce s průmyslem Videohry

Jsme společnost OKagencyZoom a rádi spolupracujeme s firmami z průmyslu videoher. Tato spolupráce je pro nás velmi důležitá, protože víme, že videohry jsou stále oblíbenější a mají obrovský potenciál pro reklamu a marketing.

Spolupráce na tvorbě in-game reklam

Jedním z hlavních aspektů spolupráce s firmami z průmyslu videoher je tvorba in-game reklam. Spolupracujeme s vývojáři a herními studii při začlenění reklamních prvků přímo do her. Takový druh reklamy je velmi účinný, protože umožňuje cílit na specifickou cílovou skupinu.

Naše kreativní týmy se podílí na tvorbě inovativních a zajímavých reklamních konceptů, které zapadají do prostředí videohry a neovlivňují hráčský zážitek negativně. Společně s vývojáři se snažíme najít správnou rovnováhu mezi reklamou a zábavou, abychom zajistili, že in-game reklamy jsou efektivní a přitom neotravují hráče.

Cílené reklamní kampaně

Spolupracujeme také s firmami z průmyslu videoher na vytváření cílených reklamních kampaní. Pomáháme firmám identifikovat cílovou skupinu, kterou chtějí oslovit, a navrhujeme strategii, jak nejlépe zacílit na hráče. Díky našim znalostem trhu a sledování trendů v herním průmyslu dokážeme navrhnout efektivní marketingový mix, který bude přinášet maximální výsledky.

V rámci cílených reklamních kampaní spolupracujeme s hrdiny videoher, populárními herními streamery nebo komunitami hráčů. Tímto způsobem dokážeme vybudovat důvěru u hráčů a zajistit, že reklama bude vnímána pozitivně a bude mít větší účinek.

Analýza dat

Naše spolupráce s firmami z průmyslu videoher zahrnuje také analýzu dat. Pomáháme firmám sbírat a analyzovat relevantní data o hráčích, jejich chování a preference. Na základě těchto informací navrhujeme zlepšení a optimalizace reklamních kampaní. Analýza dat nám také umožňuje měřit účinnost reklamních investic a provádět srovnatelnost s konkurencí.

Díky naší zkušenosti a odbornosti v oblasti marketingu, reklamy a průmyslu videoher jsme ideálním partnerem pro firmy z tohoto odvětví. Spolupráce s námi umožňuje firmám získat konkurenční výhodu na trhu a efektivně oslovit jejich cílovou skupinu hráčů.


V reklamní agentuře je každý projekt jako kreativní sněhová koule - čím více energie a nápadů vložíte na začátku, tím impresivnější bude finální výsledek. Paměťte si, že ve světě reklamy nejde jen o to být viděn, ale především o to být zapamatován.